HLV Sài Gòn FC: “Chúng tôi sẽ đá hết mình trước Viettel để giúp Hà Nội vô địch, đó mới là thượng võ”

HLV Sài Gòn FC: “Chúng tôi sẽ đá hết mình trước Viettel để giúp Hà Nội vô địch, đó mới là thượng võ”

“Thua thì buồn nhưng tôi nghĩ rằng Sài Gòn FC đã nỗ lực rồi. Chơi với đội mạn