CĐV Hải Phòng nhổ nước bọt vào trọng tài bị cấm tới sân 3 năm

CĐV Hải Phòng nhổ nước bọt vào trọng tài bị cấm tới sân 3 năm

Trưởng Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ông Vũ Xuân Thành, kết luận CLB Hải Phòng vi phạm Kho