Cầu thủ Hà Nội FC thích thú khi được đến “đất nước bí ẩn nhất thế giới” thi đấu lần đầu trong đời

Cầu thủ Hà Nội FC thích thú khi được đến “đất nước bí ẩn nhất thế giới” thi đấu lần đầu trong đời

Giám đốc điều hành Nguyễn Quốc Tuấn của Hà Nội FC cho biết: “Điều kiện ăn tập ở tại thủ đô Bình Nhưỡ