Những anh hùng không áo choàng ở các sự cố cầu thủ nuốt lưỡi trong bóng đá

Những anh hùng không áo choàng ở các sự cố cầu thủ nuốt lưỡi trong bóng đá

Chiến sĩ CSCĐ cứu cháu bé thoát nuốt lưỡiMọi sự chú ý trên sân đều hướng về hai chiến sĩ cảnh sát cơ